NADA - øreakupunktur

 

Hypnoseterapi

NGH-certificeret Hypnoterapeut

-

Certificeret Hypnotisør og

5-Path Hypnoterapeut

-

Certificeret Intuitiv Hypnoterapeut

-

Certificeret 7-Path

Selvhypnose Instruktør

-

NADA-øreakupunktur

Certificeret NADA-øreakupunktør

NADA-øreakupunktur

NADA-Modellen er et standardiseret øreakupunktur program, som består af 5 kinesiske ørepunkter suppleret med 6 kropspunkter.

Antal nåle og placeringen af disse er afhængige af din individuelle problematik.

NADA er hjælp til selvhjælp ved at anvende de ressourcer, der allerede er tilstede i kroppen. NADA er bivirkningsfri og kan bruges af ALLE!

NADA er en styrkende og stabiliserende behandling, som går uden om det psykiske forsvar.

NADA går ind og arbejder på følelser, biokemi og intelligens.

NADA er en blid måde at arbejde med sine problemer på, og behandlingen går helt automatisk ind og påvirker det du har brug for således, at der skabes balance mellem YIN og YANG energierne og de 5 elementer, som er en del af den kinesiske medicin(TCM), NADA bygger på.

NADA går ind og skaber balance på alle planer og skaber stabilitet således, at der frigives ressourcer, så du kan hjælpe dig selv.

NADA er non-verbal behandling.

Behandling af unge (fra 12 år) og voksne:

Her arbejder jeg med NADA som et forløb, det vil sige, at jeg tilrettelægger forløbet, således at det passer til dig og dit individuelle behov.

Et NADA-forløb ser således ud:

Du får 5 sterile nåle i hvert øre 2-3 gange om ugen, sidder/ligger i ro med dig selv i 45 min., slapper af og mærker virkningen i kroppen!

Forløbet deler sig over ca. 6 uger (ialt 16-18 behandlinger).

At du efter behov får kugleplaster i, således at disse arbejder videre, til du kommer til nåle igen.

Evaluering efter behov.

Mulighed for at købe NADA teer, som er detoxteer og kan drikkes efter behov.

Efterbehandling anbefales og gives efter behov. Denne aftales individuelt. Ved rygestop er der fast interval for efterbehandling!

Behandling af børn:

Børn fra 0-12 år behandler jeg med kugleplaster på tilsvarende punkter eller udvalgte punkter alt afhængig af barnets/den unges problematik. (Kan barnet klare at få nåle, bruges disse).

 

Denne behandlingsform er smertefri og ofte synes børn, det er lidt sjovt med de plastre!

 

Problematikkerne kan for børn være:

 

 • Kolik eller lignende
 • Fysisk uro
 • ADHD
 • Urolig søvn
 • Mareridt
 • Koncentrationsbesvær
 • Seperationsangst
 • Angst generelt
 • Sorg

 

Og meget mere!

Kontakt mig gerne for mere info!

 

Læs mere på www.nada-danmark.dk

Denne utrolig enkle behandlingsmodel, kan have en enorm stor og positiv effekt på bla følgende:

 • Stress
 • Stressrelaterede spændinger/smerter/kramper
 • PTSD
 • Søvnløshed - mareridt
 • Energimangel/træthed
 • Hormonelle ubalancer
 • Udrensning af affaldsstoffer
 • Førdøjelsen/forbrænding
 • Afbalancering af selvet/egoet
 • Tankemylder
 • Angst og bekymringer
 • Øget respekt for egne og andres grænser
 • Motivation og viljestyrke
 • Strukturgivende
 • Focusskabende
 • Recovery og grounding
 • Dæmper: abstinencer,
 • temperament, aggressioner, voldelig adfærd
 • Impulskontrol
 • Afbalancerer og styrker kroppens funktioner,
 • forhøjet blodtryk, diabetes, hjertebanken.
 • Som supplement til at tackle den psykiske påvirkning under fertilitetsbehandling
 • Hjælp til at acceptere sine livsvilkår, større selvtilfredshed, mærke egne følelser, afhjælper bagvedliggende årsager til adfærd, personlig udvikling, bedre kontakt mellem krop og psyke
 • Indlæringsevne og hukommelse
 • Div. former for misbrug (stoffer, alkohol, medicin, rygning, m.m.)
 • Div. former for psykiatriske lidelser, så som depression, angst, ADHD, manier samt psykotiske tilstande, hallucinationer, paranoia, vrangforestillinger